عاشقی کارتونبودمن عاشقت بودم وبس

    این همه احساس منوکشتی گلم پای هوس 

          اما...                                                هنوز دوست دارم به جون اون کسیکه

    دوستش داری وقتی اسم توبیادزنده میشم نفس نفس.


دسته ها : شعر
پنج شنبه دهم 2 1388
X